Reflexologia

La reflexologia és una teràpia basada en l’existència de zones als peus, a les mans i en altres àrees del cos, que reflecteixen l’estat de tot l’organisme, en particular de les glàndules i els òrgans. Aquest mètode proposa que podem estimular el poder curatiu del cos i incidir en una part afectada, fent massatges a alguna de les seves àrees reflexes, en especial les ubicades als peus.

D’on prové la reflexologia

A partir d’antics textos, il·lustracions i obres d’art, sabem que els antics xinesos, japonesos, indis, russos i egipcis tractaven el peu per proporcionar bona salut. També veiem com alguns personatges de l’Europa renaixentista aplicaven tècniques de pressió a les mans i als peus per alleugerir les seves malalties. Ja el 1893, Head va descriure que tots els òrgans i estructures del nostre cos tenen una zona reflexa a la superfície, les anomenades zones cutànies de Head o dermatomes. I, el 1913, William H. Fitzgerald, per a molts considerat com el pare de la reflexologia moderna, va comunicar les seves experiències als seus col·legues dentistes, que van començar a usar el sistema de pressió com a anestèsic. A partir de llavors, la reflexologia ha efectuat una cursa exponencial que s’ha anat expandint i popularitzant per tot el món fins al nivell actual.

Com funciona

El cos humà interacciona amb l’entorn i amb ell mateix mitjançant el seu sistema nerviós. Les vies aferents recullen la informació que percep de l’exterior (llum, fred, etc.) i de l’interior de l’organisme (ritmes vitals, cardíacs, respiratoris, etc.). Aquests estímuls són rebuts i codificats en la medula espinal i el sistema nerviós central, que procura una resposta el més adequada possible gràcies a les vies eferents.

Això pot passar de dues maneres diferents, o per un acte voluntari o un de reflex. Mentre que el voluntari el realitzem de manera conscient i amb intencionalitat, l’acte reflex es realitza de manera inconscient sense que arribi a l’escorça cerebral. Quan es produeix el reflex, aquest s’estén per una àrea més o menys extensa, cursant amb una simptomatologia normalment característica, com ocorre amb el dolor que es percep en els patiments cardíacs, que no només ocupa la zona del cor, sinó que acostuma a estendre’s cap al braç esquerre, coll, etc.

En el context de zones reflexes, les diferents parts del cos emeten una imatge de si mateixes en unes àrees més o menys distals, per exemple en els peus, i que tractant-les podem incidir sobre l’origen o la causa de l’emissió.

Salut pel massatge zonal

La reflexologia aplicada als peus i les mans es proposa com un sistema integral per a millorar la salut i ha estat demostrat empíricament que actua reduïnt l’estrès, indueix a la relaxació, promou el desbloqueig dels impulsos nerviosos, millora la circulació sanguínia, neteja el cos de toxines i impureses, genera equilibri dinàmic del cos, és una potent eina per a revitalitzar l’energia, actua de forma preventiva, estimula la creativitat i la productivitat, actua sobre els òrgans i estructures internes i, a més, gratifica la persona que la practica.

Si t’interessa la reflexologia i vols practicar-la, tenim a la teva disposició dos cursos de Reflexologia, pots consultar més informació clicant >>> aqui <<< trucant al 651664517, o passant-te un dia pel nostre centre.
Si el que t’agrada és rebre un massatge reflexològic pots trucar al mateix telèfon.
×