Hatha ioga significa la unió del sol i la lluna, que simbolitzen la força vital i la força mental.

El Hatha ioga apareix a l’Índia de l’edat mitjana, quan Goraksha i els seus deixebles se separen del que Tantra, del formava part inicialment el Hatha ioga.

Encara que podem trobar diversos textos clàssics d’aquest sender dels més coneguts són el Hatha-ioga-Pradipika, el Gheranda-shamhita i el Shiva-samhita.

El seu caràcter físic no ens ha de portar a un error, com en tots els iogues, aquest sender busca la realització del Si-mateix

Per aconseguir un enfortiment del cos el Hatha ioga està compost per una sèrie pràctiques:

• Pràctiques de purificació (Shatkarmas)
• Postures (Asanes)
• Claus energètiques (Bhandas)
• Segells o gestos (Mudras)
• Domini de la respiració (Pranayames)

Hi ha diferents forma i enfocament a l’hora de practicar el Hatha Ioga, nosaltres en les nostres classes, ens centrem asanes mantingudes amb transicions harmòniques, atenent a les possibilitats i necessitats de cada alumne.

×