KUNDALINI IOGA

Enroscada vuit vegades en la base de la columna, en muladhara chakra, s’opina que dorm una energia invisible en forma de serp, anomenada Kundalini, una energia que ha d’ascendir fins asahasrara chakra, al cim de la coroneta i desbordar-se allà, en la culminació d’un viatge, i la unió del masculí i el femení.

El despertar de la kundalini provoca una intensa calor, però aquest despertar és impossible sense un procés i desenvolupament interior del practicant.

Encara que en general tots els tipus de Iogas  pretenen i proposen el despertar d’aquesta energia, el Kundalini Ioga és el que més directament aborda aquesta qüestió. En el Kundalini Ioga se segueix una metodologia que va induint l’elevació vertical d’aquesta serp, per mitjà del fluid espinal, atreveixes de la columna vertebral, chakra a chakra, fins al coronari, on s’arriba el samadhi. Per a això, s’utilitzen asanas (posicions corporals),  Pranayamas (tècniques respiratòries),  Mudras  (gests psíquics), Bandhas  (claus energètiques), Kriyas  (exercicis),  Mantras  (repetició de sons) , visualitzacions i diverses tècniques de meditació.

Alguns dels efectes positius s’experimenten tot seguit, i el cos se sent més fort, flexible i vital, mentre que la ment adquireix més capacitat de concentrar-se.

Bibliografia

Mircea Eliade. El Yoga Inmortalidad y Libertad. Fondo de cultura económica.

Danilo Hernadez. Las claves del Yoga Teoría y Práctica. La liebre de marzo

Webgrafía

Wikipedia. Kundalini . Consultat a  l’abril de 2010: http://es.wikipedia.org/wiki/Kundalinī

AEKY. Asocioación Española de Kunalini Yoga. Consultat a l’abril de 2010:  http://www.aeky.es/index.php?delegacion=0&cod_pag=6

×