Significa atenció plena, és una tècnica basada en la meditació, que proposa estar atent moment a moment.

Significa atenció plena, és una tècnica basada en la meditació de tall contemplatiu, que proposa estar atent moment a moment, és a dir estar present en l’ara.

Per això utilitzem diverses tècniques, que ens ajuden a treballar diàriament i augmentar el nostre autoconeixement.

La idea és que aquest treball sigui un revulsiu, que actuï com a catalitzador per afavorir canvis positius en la nostra forma d’entendre cada moment, no és una feina difícil, però si que és laboriosa. Tots tenim la suficient capacitat i poder interior, per aprendre a ser amos de la nostra vida, només hem d’invertir en nosaltres mateixos, afavorint el desenvolupament de la consciència d’un mateix.

La dinàmica: encara que totes les persones poden sol·licitar, sessions individuals de Mindfulness, en principi treballem en grup, que actuen com a suport a tots els membres del mateix.

×