Formació » Acupuntura mètode Shiatsu Netsu

Durada

4 cursos independents i complementaris d’un any

Format

Pràctiques presencials i teòrica online

Inici

Octubre o qualsevol moment de l’any

Ubicació

Vilafranca del Penedès

Places

12

formació

TÈCNIC EN ACUPUNTURA

La tendència actual a àrea formativa, tant en universitats com en escoles de diferents disciplines, consisteix a crear formats moderns i integradors, que uneixin els coneixements de dues o més disciplines en un únic cicle. Així, es dota al futur professional de multitud recursos i eines de forma més ràpida, eficient i amb menys repeticions, que en els antics plans.

El cicle d’Acupuntura mètode Shiatsu Netsu respon justament a aquesta tendència integradora, en la qual som pioners des de fa més de 15 anys, fusionant tres cursos de tècniques mil·lenàries, en un únic cicle, Acupuntura, Shiatsu i Netsu. El resultat, un mètode pedagògic dinàmic, profund i pràctic.

L’acupuntura consisteix a inserir agulles en punts energètics. El Shiatsu és una tècnica de massatge amb pressions que utilitza els canals i punts típics de l’acupuntura. El Netsu, utilitza també aquests canals i punts transmetent calor mitjançant uns cremadors d’encens.

La idea és senzilla, quan un estudia acupuntura, passa que abans de començar amb la inserció de les agulles, precisa disposar de certs coneixements teòrics, que normalment ocupen dos anys d’aprenentatge, en les que l’estudiant realitza poques practiques o practiques molt repetitives. Amb el nostre mètode, l’alumne dedica aquest mateix temps a la teòrica, però alhora està aprenent a utilitzar de forma pràctica tant el Shiatsu com el Netsu adquirint un nivell òptim de les tècniques manuals i dels coneixements teòrics relatives a la medicina tradicional oriental , és a dir, en acabar el cicle compost pels dos primers cursos, l’alumne adquireix les capacitacions per utilitzar el Shiatsu Netsu de forma professional. A partir del tercer curs s’inicia un nou cicle, centrat en la inserció d’agulles a l’estil xinès, amb l’avantatge d’haver adquirit l’habilitat de palpació gràcies al Shiatsu, el que permet una localització més precisa tant dels punts com meridians acupunturals.

Així el cicle complet d’acupuntura està compost per tres cursos més un de tècniques extraordinàries opcional. Cadascun d’aquests cursos és independent i complementari entre si, atès que són diferents formes d’entendre i utilitzar el Shiatsu, el Netsu i l’Acupuntura.

Per tant, l’alumne pot triar si realitza un únic curs, dos cursos tancant el cicle de Shiatsu Netsu, tres cursos tancant el cicle d’Acupuntura o quatre cursos amb el curs de tècniques extraordinàries.

TELÈFONS D’INFORMACIÓ
ESCRIU-NOS

  Aprén acupuntura segons el mètode Shiatsu Netsu

  PER QUÈ ESTUDIAR AMB NOSALTRES

  És un dels cicles formatius de teràpies amb més recursos i eines integrades.
  És una metodologia comprovada amb més de 15 anys experiència.
  És un aprenentatge fàcil, precís i funcional, basat en la pràctica, amb un coneixement profund dels aspectes de la medicina tradicional oriental.
  És un sistema de valorar i tractar la salut de forma holística.
  És un de les formes més ràpides d’adquirir tots aquests coneixements.
  És un mètode que estimula el creixement personal dels professionals que el practiquen.
  què estudiaràs a cada curs

  TEMARI

  Curs Shiatsu Netsu osteopàtic

  Basat en el sistema Namikoshi. Un problema es mostra amb uns símptomes determinats i tractant aquests alleugem o solucionem el problema que els causa.
  L’estudiant estableix de manera sòlida les bases de la tècnica i realitza les pràctiques necessàries que permeten l’aplicació de Shiatsu Netsu osteopàtic. Arribant a assolir una destresa de mans òptima.
  La durada del curs és d’un any acadèmic. Es realitzarà un cap de setmana al mes (dissabtes de 15.30 a 21.30, diumenges de 9.00 a 15.00h.).
  Part teòrica: Anatomia de l’aparell locomotor. Visió oriental de l’home. Introducció a la Medicina Tradicional Oriental. Ritme i durada de les sessions. Indicacions i contraindicacions. Shiatsu Netsu com a mitjà preventiu. Iniciació a l’anamnesi …
  Part pràctica: Punts Aze. Estudi del dolor. Localització de punts miofacials. Aplicació de Shiatsu-Netsu per: col·lectius amb necessitats especials embarassades, nens i nadons … La calor, estímuls mecànics fricció i pressió. Auto-Shiatsu i auto-Netsu. Higiene postural. Mindfulness. Susokuan (aquietar la ment) …
  Suport virtual per a consultes d’investigació, dubtes i proves.
  Pràctiques tutelades o pràctiques convalidades.
  Avaluació continuada amb proves mensuals i una prova final.
  Un cop complerts tots els requisits, s’expedeix un diploma tècnic bàsic de Shiatsu Netsu

  Curs Shiatsu Netsu emocional

  Basat en el sistema Masunaga, aquest curs posa èmfasi en afavorir la capacitat del terapeuta en connectar cor amb cor i la dinàmica de moviment corporal, com a manera d’afavorir el flux energètic del cos.
  Aquest curs culmina el cicle de Shiatsu Netsu i la correcta consecució dels objectius establerts en ell. Per realitzar aquest curs cal haver realitzat prèviament el primer curs de Shiatsu Netsu osteopàtic. I permet a l’estudiant un cop acabat accedir al cicle d’acupuntura.
  La durada de cada curs és d’un any acadèmic. Es realitzarà un cap de setmana al mes (dissabtes de 15.30 a 21.30, diumenges de 9.00 a 15.00h.).
  Part teòrica: Anatomia i fisiologia dels diferents sistemes. Ètica de la intervenció professional. Educació per a la salut. Meridians clàssics. Les set passions o emocions. Emoció i postura. Indicacions i contraindicacions. L’alegria i el seu vincle amb la salut …
  Part pràctica: Tonificació i dispersió dels meridians mitjançant el seu trajecte i / o els seus punts. Ketsaku (fricció lleugera). Shiatsu-Netsu en moviment (seqüències bàsiques i avançades). Acte-Shiatsu i acte Netsu. La respiració. Exercicis per al terapeuta i higiene postural estiraments dels meridians …
  Suport virtual per a consultes d’investigació, dubtes i proves.
  Pràctiques tutelades o pràctiques convalidades.
  Avaluació continuada amb proves mensuals i una prova final.
  En finalitzar satisfactòriament el curs es farà entrega d’un diploma de Tècnic professional de Shiatsu Netsu

  Curs Acupuntura

  Amb aquest curs s’inicia i finalitza el cicle d’acupuntura, i és necessari per a realitzar el mateix, haver cursat prèviament els dos cursos anteriors.
  Utilitzant l’acupuntura xinesa, l’alumne, des de la perspectiva de la medicina tradicional xinesa, aprendrà a observar i diagnosticar els diferents síndromes, les agressions de factors patogènics i l’etiologia, a tractar aquestes síndromes mitjançant la inserció d’agulles en els diferents punts.
  La  durada del curs és d’un any acadèmic. Es realitzarà un cap de setmana al mes (dissabtes de 15.30 a 21.30, diumenges de 9.00 a 15.00h.).
  Part teòrica: Fisiologia, nutrició, psicologia, Les vuit regles de diagnòstic. El Yin i el Yang com a factor etiològic. Substàncies fonamentals. Polsos qualitatius. Diagnòstic per la llengua. Tsubos: les seves funcions i indicacions. Mapa complet dels punts. Mon-Shin: Diagnòstic per interrogatori. Bo-Shin: Diagnòstic per observació. Bun-Shin: Diagnòstic per escoltar (so). Setsu-Shin: Diagnòstic per palpació. Síndromes profunds dels òrgans i síndromes compostos. Netsu en reflexologia podal. Síndromes segons els Quatre Nivells. Síndromes segons Sant Jiao. Dietètica energètica oriental. Indicacions i contraindicacions
  Part pràctica: Sistemes de localització de punts. Subjecció i manipulació d’agulles. Tipus d’agulles. Mètodes de localització de punts mitjançant palpació, per situació anatòmica i amb cercapunts electrònic. Mètodes tonificants i dispersants, mitjançant els dits i per mitjà de la inserció, manipulació i extracció de les agulles. Tècniques d’electro estimulació i sagnat. Tractament de les síndromes profunds dels diferents meridians. Aplicació de l’acupuntura per regular, millorar o solucionar: restrenyiment, diarrea, menstruació, climateri, ansietat, depressió, insomni, protusions, fibromiàlgia, migranya, cefalea, tendinitis, obesitat, cel·lulitis, acne, dolor articular, lumbàlgies, cervicàlgies, dorsàlgies, contractures.
  Suport virtual per a consultes d’investigació, dubtes i proves.
  Pràctiques tutelades.
  Avaluació continuada amb proves mensuals i una prova final.
  En finalitzar satisfactòriament el curs es farà entrega d’un diploma de Tècnic professional d’Acupuntura.

  Curs AcuSystems

  És un curs fresc, dinàmic i independent, a més de ser una de les més àmplies recopilacions de diversos mètodes d’aplicació acupuntural
  És independent perquè a l’estar compost per molts sistemes, cada un per si mateix representa una teràpia, i es pot realitzar al finalitzar el cicle formatiu de Shiasu Netsu (segon curs), o com a culminació del cicle acupuntural (tercer curs)
  La  durada del curs és d’un any acadèmic. Es realitzarà un cap de setmana al mes (dissabtes de 15.30 a 21.30, diumenges de 9.00 a 15.00h.).
  El contingut d’aquest curs és de caràcter teòric / pràctic perquè s’imparteix simultàniament tots dos continguts, és a dir que s’explica la tècnica i immediatament es posa a la pràctica.
  Contingut: Diversos mètodes de moxibustió, martell de flor de prunera (Martell de set puntes), ventoses, Craneopuntura, acupuntura de zones, iniciació a l’acupuntura Manaka i a l’acupuntura Japonesa, auriculoteràpia, Gua-Sha, manopuntura koreana, magnetopuntura i laserpuntura.
  Suport virtual per a consultes d’investigació, dubtes i proves.
  Pràctiques tutelades.
  Avaluació continuada amb proves mensuals i una prova final.
  En finalitzar satisfactòriament el curs es farà entrega d’un diploma de Tècnic professional de AcuSystems

  el nostre equip

  PROFESSORAT

  ×