Formació » Instructor de ioga

Durada

550 hores

Format

Formació oficial. Únicament Presencial. Subvencionada sense cost pels participants o privada.

Inici

Variable en funció de l’atorgament dels cursos

Ubicació

Vilafranca del Penedès

Places

12

formació

INSTRUCTOR DE IOGA AFDA0311

És la formació oficial, amb el qual s’obté superant les diferents proves el certificat de professionalitat expedit pel ministeri i accés al(ROPEC), sense necessitat exàmens posteriors en altres centres o entitats. El que permet impartir classes de ioga a tot el territori espanyol.

Narayana és un centre homologat, per la generalitat de Catalunya i el ministeri de treball, per a impartir l’especialitat formativa del certificat de professionalitat de INSTRUCCIÓ EN IOGA (AFDA0311) de 550 hores.

Les persones que participin en aquest curs i superin les proves dels diferents mòduls, dels quals es compon la formació, obtindran el certificat de professionalitat, sense necessitat de realitzar exàmens posteriors, en altres centres o entitats.

El certificat de professionalitat, és la regulació d’una àrea en expansió, assegurant que aquells que el posseeixen tenen els coneixements necessaris, no només per realitzar una classe de ioga, sinó per respondre a les necessitats de diferents col·lectius, mantenir i tenir cura del centre, seguir totes les mesures de seguretat i protecció dels participants, així com la creació d’espais adequats per a l’activitat del Ioga, permetent a qui posseeixi el certificat de professionalitat, impartir classes a tot el territori espanyol.

Dit l’anterior, des de la nostra perspectiva, per a nosaltres el ioga és un sistema de vida, una cosa que permet a les persones connectar amb elles mateixes a nivell molt profund, que aporta salut i benestar, i que és portaveu de valors com la no-violència , entre d’altres. Per tant, volem insistir que el certificat de professionalitat s’ha d’entendre com una forma de respecte a una tècnica mil·lenària, que certifica que aquells que el posseeixen són professionals responsables, capaços de fer classes de ioga, amb un mínim de garanties tant pel que fa a la qualitat com a la seguretat, en relació a aquestes altres persona que assistiran a les classes.

TELÈFONS D’INFORMACIÓ
ESCRIU-NOS

  Aprén acupuntura segons el mètode Shiatsu Netsu

  PER QUÈ ESTUDIAR AMB NOSALTRES

  És un dels cicles formatius de teràpies amb més recursos i eines integrades.
  És una metodologia comprovada amb més de 15 anys experiència.
  És un aprenentatge fàcil, precís i funcional, basat en la pràctica, amb un coneixement profund dels aspectes de la medicina tradicional oriental.
  És un sistema de valorar i tractar la salut de forma holística.
  És un de les formes més ràpides d’adquirir tots aquests coneixements.
  És un mètode que estimula el creixement personal dels professionals que el practiquen.
  què estudiaràs a cada curs

  TEMARI

  Durada total 180 hores

  Aquest compost per tres unitats formatives:

   

  UNITAT FORMATIVA 1, PRINCIPIS FONAMENTALS ÈTICS, FILOSÒFICS I MÍSTICS A IOGA, UF1916, 50h

   

  1. Principis ètics i filosòfics en Ioga.

  – Orígens del Ioga:

  – Escoles filosòfiques (darshanas).

  – Sendes del Ioga clàssic.

  – Senderisme de el ioga.

  – El Ioga a occident.

  – Textos clàssics.

  – Mestres contemporanis orientals.

  – Ètica o Aspectes ètics de l’Astanga Ioga.

  – Mitologia hindú aplicada al Ioga.

  – Estructura de l’ésser humà i la Mística Hindú.

  – Orígens de la medicina tradicional hindú.

  – Estructura anatòmica i fisiològica segons la concepció de la mística hindú.

  – Estructura bioenergètica de l’ésser humà segons la concepció la mística hindú.

  – Concepte i utilització de l’energia segons la mística hindú.

  – Concepte de Prana.

  – Embolcalls de l’Atman.

  – Interiorització dels nuclis i fluxos energètics.

  UNITAT FORMATIVA 2, asana I PRANAYAMA – SEQÜÈNCIES I PROGRESSIONS (Vinyasa I karana) UF1917, 90 hores.

   

  1. Asana.

  – Execució tècnica de asanas- Principis bàsics de Sthira Sukha en l’execució de l’asana.

  – Estiraments, progressions i exercicis dinàmics:

  – Vinyasa.

  – Estructura i classificació dels asanes – Grups de asanes:

  – Etapes en l’execució de l’asana.

  – Benèfics i contraindicacions.

  – Contraposturas.

  – Observació de modificacions físiques, emocions i equilibri energètic

  – derivat de l’execució de asanes.

  – Concentració (després de la pràctica): vivències i experiències derivades de la pràctica d’asanes.

   

  1. Pranayama.

  – Execució tècnica de pranayama.

  – Purificació dels conductes d’energia prànica o nadis.

  – Etapes en l’execució de pranayama.

  – Execució pràctica d’pranayamas per obtenir.

  – Beneficis energètics derivats de la pràctica de pranayama.

  – Observació de les modificacions físiques i la calma mental derivades de la

  – pràctica de pranayama.

  – Concentració (després de la pràctica): vivències i experiències derivades de la pràctica de pranayama.

   

  1. Integració de asanes i pranayamas – seqüències i transicions.

  – Asana i respiració.

  – Asanes per a la relaxació.

  – Seqüències d’un asana.

  – Sincronia chakres – asana – pranayama – bandha: circulació de l’energia.

   

  UNITAT FORMATIVA 3, RELAXACIÓ I MEDITACIÓ EN IOGA. UF1918, 40 hores

   

  1. Relaxació a Ioga.

  – Requisits bàsics.

  – Fases de la relaxació.

  – Tècniques orientals de relaxació.

  – Efectes derivats de la relaxació.

  – Experiència vivencial de la relaxació.

  – Benèfics i contraindicacions.

   

  1. Tècniques d’observació, concentració i meditació.

  – Mantres.

  – Pratyahara.

  – Dharana: Concentració.

  – Dhyana.

  – Tècniques orientals de meditació.

  – Beneficis i contraindicacions.

  – Efectes de pràctica de tècniques d’observació, concentració i meditació.

  Durada total: 120 hores

  Compost per dues unitats formatives. La UF0673 és transversal i es pot realitzar en aquest mòdul o al mòdul 3.

   

  UNITAT FORMATIVA 1, ANÀLISI DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ EN INSTRUCCIÓ DE IOGA, UF0673, 60 hores

   

  1. Anàlisi del practicant en instrucció en Ioga.

  – Aspectes bàsics d’aplicació.

  – Mesures antropomètriques en l’àmbit del Ioga.

  – Proves biològic-funcionals en l’àmbit del Ioga.

  – Proves d’anàlisi postural en l’àmbit del Ioga.

  – Proves i tests de valoració de la condició física per a les activitats de Ioga.

  – Personalitat, motivacions i interessos, fonaments i valoració en l’àmbit del Ioga.

  – Entrevista personal en l’àmbit del Ioga.

   

  1. Anàlisi diagnòstic previ a la programació d’activitats d’instrucció en Ioga.

  – Interpretació de la Programació General de l’Entitat.

  – Recollida de dades i informació.

  – Anàlisi del context d’intervenció i oferta adaptada d’activitats.

  – Anàlisi diagnòstic – orientacions per a la concreció de la programació general.

  – Integració i tractament de la informació obtinguda.

   

  1. Avaluació programàtica i operativa en la instrucció del Ioga.

  – Processos i periodicitat de l’avaluació en relació a el programa de referència.

  – Aspectes quantitatius i qualitatius de l’avaluació.

  – Disseny dels processos de l’avaluació.

  – Avaluació del procés, resultats i qualitat de el servei.

  – Periodicitat de l’avaluació – cronograma de la mateixa.

  – Avaluació operativa de programes d’activitats de Ioga a diferents tipus de practicants.

   

  UNITAT FORMATIVA 2, PROGRAMACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS EN ACTIVITATS D’INSTRUCCIÓ EN IOGA, UF1919, 60 hores.

   

  1. Adaptació funcional – Resposta saludable a la pràctica del Ioga.

  – Els processos adaptatius en les activitats de Ioga.

  – Metabolisme energètic.

  – Adaptació cardiovascular.

  – Adaptació de el Sistema respiratori.

  – Adaptació del Sistema nerviós i endocrí.

  – Adaptació de el Sistema musculoesquelètic.

  – distensibilitat muscular: límits- increment adaptatiu.

  – Fatiga i recuperació.

  – Concepte de salut i la seva relació amb el Ioga.

  – Efectes adaptatius específics del Ioga sobre la salut i la qualitat de vida.

  – Contraindicacions absolutes o relatives de / en la pràctica d’activitats de Ioga.

  – Higiene corporal i postural a través de les activitats de Ioga.

  – Hàbits de vida saludables. Factors condicionants del nivell de condició psicofísica saludable.

   

  1. Factors de la condició física i motriu en Ioga.

  – Condició Física – Capacitats Físiques.

  – Condició Física en l’àmbit de la salut – Components.

   

  1. Gestió d’espais i recursos materials en activitats d’instrucció en Ioga.

  – Característiques dels espais.

  – Àmbits de desenvolupament d’activitats de Ioga.

  – Característiques del demandant d’activitats de Ioga.

  – Recursos materials i de suport en Ioga.

  – Promoció i divulgació de les activitats de Ioga.

  – Seguretat i prevenció de riscos en les instal·lacions.

  – Riscos característics de les instal·lacions per a activitats de Ioga.

  – Protocols de seguretat.

  – Guia per a l’acció preventiva.

  – Accessibilitat a instal·lacions de Ioga i esportives.

  – Inventari i manteniment del material.

   

  1. Programació de la instrucció en Ioga.

  – Marc teòric: la programació en l’àmbit del Ioga.

  – Criteris d’adaptació de les sessions a les diferents necessitats i tipologia els de practicants: (embarassades, edat escolar; adults, majors de 65 anys, col·lectius especials, entre d’altres).

  – Criteris d’aplicació metodològica i estratègies didàctiques individualitzades i en grup d’instrucció d’activitats de Ioga.

  – Integració de les diferents variables.

  – Criteris de programació.

  – Elaboració de programes en àmbits i contextos específics.

  – Estructura de el programa.

  – Estructura de la sessió de Ioga.

   

  1. Activitats de Ioga aplicades als diferents nivells d’autonomia personal.

  – Discapacitat: concepte, tipus i característiques.

  – Classificacions metge-esportives i la seva transferència al Ioga.

  – Capacitats coordinatives.

  – Desenvolupament de les capacitats físiques implicades en Ioga.

  Durada total: 160 hores

  Compost per dues unitats formatives. La UF0673 és transversal i es pot realitzar en aquest mòdul o al mòdul 2.

   

  UNITAT FORMATIVA 1, ANÀLISI DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ EN INSTRUCCIÓ DE IOGA, UF0673, 60 hores
  1. Anàlisi del practicant en instrucció en Ioga.

  – Aspectes bàsics d’aplicació.

  – Mesures antropomètriques en l’àmbit del Ioga.

  – Proves biològic-funcionals en l’àmbit del Ioga.

  – Proves d’anàlisi postural en l’àmbit del Ioga.

  – Proves i tests de valoració de la condició física per a les activitats de Ioga.

  – Personalitat, motivacions i interessos, fonaments i valoració en l’àmbit del Ioga.

  – Entrevista personal en l’àmbit del Ioga.

   

  1. Anàlisi diagnòstic previ a la programació d’activitats d’instrucció en Ioga.

  – Interpretació de la Programació General de l’Entitat.

  – Recollida de dades i informació.

  – Anàlisi del context d’intervenció i oferta adaptada d’activitats.

  – Anàlisi diagnòstic – orientacions per a la concreció de la programació general.

  – Integració i tractament de la informació obtinguda.

   

  1. Avaluació programàtica i operativa en la instrucció del Ioga.

  – Processos i periodicitat de l’avaluació en relació a el programa de referència.

  – Aspectes quantitatius i qualitatius de l’avaluació.

  – Disseny dels processos de l’avaluació.

  – Avaluació del procés, resultats i qualitat de el servei.

  – Periodicitat de l’avaluació – cronograma de la mateixa.

  – Avaluació operativa de programes d’activitats de Ioga a diferents tipus de practicants.

   

  UNITAT FORMATIVA 2, DISSENY I DIRECCIÓ DE SESSIONS I ACTIVITATS DE IOGA, UF1920, 90 hores
  1. Instal·lació, recursos i materials per a la instrucció en Ioga.

  – Tipus i característiques de les instal·lacions o sala per a la pràctica del Ioga.

  – Normativa de construcció i manteniment de les instal·lacions esportives habituals per a la impartició del Ioga.

  – L’accessibilitat a les instal·lacions esportives habituals per a la impartició del Ioga: barreres arquitectòniques i mesures d’adaptació d’instal·lacions.

  – Pla de manteniment de les instal·lacions esportives habituals per a la impartició del Ioga, els seus equipaments, equips i materials.

  – Adaptació de les instal·lacions i espais de treball per al desenvolupament de la sessió de Ioga.

  – Materials bàsics i de suport a la pràctica de Ioga.

  – Normes, protocols de seguretat i prevenció de riscos durant el desenvolupament de la sessió de Ioga.

  – Normativa vigent en matèria d’Igualtat d’Oportunitats.

   

  1. Biomecànica aplicada al Ioga.

  – Principis bàsics de la biomecànica de el moviment.

  – Components de la Biomecànica.

  – Els reflexos miotátics-propioceptius.

  – Anàlisi dels moviments.

  – Límits fisiològics de les estructures articulars i musculars.

  – Biomecànica i fisiologia bàsica de l’aparell respiratori.

  – Respiració pulmonar.

  – Respiració cel·lular.

   

  1. Bases neurofisiològiques de la relaxació i la meditació en Ioga.

  – Neurofisiologia de l’activitat cerebral.

  – Tècniques de relaxació occidentals versus les tècniques orientals.

  – Tècniques de relaxació adaptades segons objectius.

  – Meditacions occidentals versus les tècniques orientals.

  – Tècniques d’observació, concentració i meditació segons objectius.

   

  1. Metodologia d’instrucció aplicada a les activitats de Ioga.

  – Teoria i bases fonamentals de l’aprenentatge i desenvolupament motor aplicats al Ioga.

  – Metodologia didàctica i estils d’ensenyament: adaptació a la instrucció en Ioga per als diferents tipus de practicants.

  – Disseny i desenvolupament de la sessió de Ioga, per a la seva adequació a les necessitats i expectatives de cada practicant.

  – La intervenció – direcció i dinamització en la sessió de Ioga.

  – Interpretació i utilització de les dades del seguiment i avaluació contínua dels resultats individuals, per a l’adaptació de les sessions a les necessitats dels diferents tipus de practicants.

   

  1. Hàbits higiènics saludables complementaris a la sessió de Ioga.

  – L’estil de vida d’acord amb la filosofia i l’ètica del Ioga: concepte de salut

  – i factors que el determinen.

  – Higiene individual i col·lectiva.

  – L’activitat física com a hàbit higiènic saludable.

  – Aspectes determinants per a una alimentació saludable.

  – Composició corporal, balanç energètic i control del pes.

  – Hàbits no saludables – conductes de risc per a la salut.

  – Mesures i tècniques recuperadores.

   

  1. Normalització i integració de les persones amb discapacitat en les activitats de Ioga.

  – Identificació dels diferents tipus de discapacitat.

  – Adaptacions generals de les persones amb discapacitat a les activitats de Ioga.

  – Adaptació de les habilitats bàsiques i específiques de les activitats de Ioga a les diferents capacitats.

  – Criteris per a l’organització de les activitats de Ioga adaptades a les diferents discapacitats.

  – Normes bàsiques de seguretat i higiene en activitats de Ioga per a persones amb diferents tipus de discapacitats.

  – Organismes i entitats locals, autonòmiques, nacionals i internacionals relacionades amb les persones amb discapacitat.

  Durada total: 40 hores

  Compost d’una única unitat formativa.

   

  1. Fonaments de Primers Auxilis.
  2. RCP bàsica i obstrucció de la via aèria per cos estrany.
  3. Tècniques i maniobres de la primera assistència a l’accidentat.
  4. Assistència a víctimes amb necessitats especials, emergències col·lectives i catàstrofes.

  Durada Total: 120 hores

   

  1. Anàlisi i aplicació de les proves test i qüestionaris utilitzats pel centre o entitat.

  – Aplicació de les proves de valoració.

  – Registre de dades.

  – Anàlisi i interpretació de dades.

  – Elaboració d’informes.

  – Ràtio.

  – Distribució del material disponible.

   

  1. Anàlisi diagnòstic previ a la programació d’activitats d’instrucció en Ioga.

  – Anàlisi de les fonts d’informació: naturalesa de les dades utilitzades.

  – Integració de les dades obtingudes en la Programació General de l’Entitat.

  – Anàlisi del context d’intervenció i oferta adaptada d’activitats.

  – Anàlisi diagnòstic – orientacions per a la concreció de la programació general.

  – Integració i tractament de la informació obtinguda.

   

  1. Disseny i elaboració de el programa d’activitats de Ioga.

  – L’anàlisi diagnòstic com a referent en la programació d’instrucció en Ioga.

  – Selecció de teories i mètodes de planificació i programació.

  – Selecció de les metodologies didàctiques i estratègies en instrucció de Ioga

  – Formulació d’objectius operatius.

  – Seqüenciació dels continguts d’una sessió de Ioga. Tècniques utilitzades, durada i seqüència temporal, material de suport i possibles adaptacions de la mateixa.

  – Utilització de símbols i esquemes gràfics.

  – Adaptació i adequació d’activitats alternatives per a col·lectius especials i practicants amb autonomia limitada.

  – Activitats de promoció i fidelització en Ioga.

   

  1. Direcció i dinamització de sessions de Ioga respectant els principis de l’ètica del Ioga.

  – Condicionament d’espais i preparació i adaptació de recursos i materials.

  – Identificació prèvia dels nivells i tipologies dels practicants en una

  – activitat de Ioga individual o col·lectiva.

  – Criteris d’agrupació dels practicants.

  – Demostració de les diferents tècniques anticipant i detectant possibles errors en l’execució pràctica.

  – Demostració de l’ús correcte de el material de suport.

  – Dinamització de les sessions.

   

  1. Anàlisi d’hàbits i pràctiques complementàries a la pràctica del Ioga que incideixin sobre la salut i la qualitat de vida.

  – Concepte de salut i factors que la determinen.

  – Alimentació saludable i els principis del Ioga.

   

  1. Avaluació de la programació general i específica d’activitats de Ioga.

  – Mètodes i tècniques d’avaluació.

  – Avaluació en Ioga i la seva aplicació en l’anàlisi de resultats.

  – Avaluació dels processos de la programació general.

  – Avaluació de la programació específica per a diferents tipus de practicants.

  – Anàlisi dels resultats.

  – Propostes de millora.

   

  1. Identificació dels primers auxilis necessaris en situacions de lesions.

  o patologies més freqüents i col·laboració en l’aplicació dels mateixos.

  – Utilització de les tècniques de valoració inicial segons el protocol establert.

  – Discriminació de la intervenció o no en funció dels casos.

  – Priorització de l’actuació.

  – Determinació de les tècniques o mètodes adequats a el cas.

  – Selecció dels mètodes d’immobilització si són necessaris.

  – Control psicològic de l’accidentat.

   

  1. Integració i comunicació en el centre de treball.

  – Comportament responsable en el centre de treball.

  – Respecte als procediments i normes de centre de treball.

  – Interpretació i execució amb diligència les instruccions rebudes.

  – Reconeixement del procés productiu de l’organització.

  – Utilització dels canals de comunicació establerts en el centre de treball.

  – Adequació a el ritme de treball de l’empresa.

  – Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i

  – protecció de l’entorn.

  el nostre equip

  PROFESSORAT

  ×