FORMATS FORMACIÓ

Disposem de dos formats:

PRESENCIAL
Tot el curs es fa de forma presencial a raó d’un diumenge al mes, la durada del curs és d’any acadèmic d’octubre a juliol.
Com a suport els alumnes tenen un campus virtual on incrementar els seus coneixements o repassar qüestions dites a classe, a més d’un fòrum de dubtes i preguntes amb suport del professorat.
L’avaluació continua programada en dates concretes.

ONLINE
Tot el curs es realitza online, amb tot el contingut teòric, exposat de forma clara i àmplia al campus virtual, a més dels vídeo tutorials demostratius i altres materials audiovisuals. L’alumne forma part d’un fòrum per fer consultes amb el suport del professorat i rep tutories en línia, per aclarir dubtes i aclarir continguts. La durada és lliure perquè cada alumne pugui adequar-ho a les seves preferències o necessitats. Avaluació continuada lliure en funció del propi ritme de l’alumne.

Les diferències entre format online i presencial:

Online Presencial
L’alumne decideix quan inicia el curs
L’alumne decideix el ritme per acabar el curs
El curs comença a l’octubre
El curs finalitza al juliol
Continguts teòrics pràctics al campus
Videos demostratius
Classes pràctiques entre alumnes
Pràctiques supervisades
Avaluació programada pel centre
Avaluació programada per l’alumne
Preu més reduït
Tutories en línia
Accés al campus virtual de continguts
Fòrum per a dubtes, ampliació de continguts, etc.
Diploma final (superant els requisits)
×