Mindfulness significa atenció plena, l’objectiu és aprendre aquesta tècnica amb la idea de transportar-lo a les diferents àrees de la vida, per tal de viure en un estat d’atenció, que permeti d’una banda viure el present, com una cosa viva i dinàmica, i d’altra facilitar la comprensió d’allò que està passant dins de nosaltres mateixos en el moment mateix que està passant. Ser conscients permet deixar anar, alliberar-se de el que el que d’una altra manera ens hagués arrossegat de forma incontrolada. En el fons el Mindfulness ens permet alliberar-nos de la reactivitat per passar a una acció conscient.

Els beneficis del mindfulness són molts i molt reconeguts en l’actualitat: d’entrada, minimitza l’estrès i per tant totes les seves seqüeles, que en molts casos acaben perjudicant seriosament la salut; afavoreix la presa de decisions; aporta claredat mental; actua positivament en problemes d’estat d’ànim com depressió i ansietat; a més d’ajudar-nos a prendre consciència d’un mateix i del seu entorn.

D’aquesta manera utilitzat de forma individual es converteix en una psicoteràpia que permet alliberar-nos de molts desajustos i aportar-nos un major coneixement de nosaltres mateixos.

×