La quiropràxia, que té com a objectiu detectar, analitzar i corregir les subluxacions vertebrals. Integrant art, filosofia i ciència com els seus 3 pilars bàsics, la quiropràxia recorre a elements científics per a identificar on se situa la subluxació. Mitjançant una determinada pressió, ajuda a corregir la posició de la vèrtebra, col·locant de nou al seu espai innat. L’objectiu final és ajudar a la capacitat d’acte-curació i acte-equilibri interna del cos.

×