En aquest article explicarem els beneficis de combinar el Mindfulness i les teràpies del cos dins dels processos de Coaching Ontològic/Personal, amb la finalitat de descobrir-nos a nosaltres mateixos i mateixes en un procés d’autoconeixement i de desenvolupament personal.

El Mindfulness ens ensenya a ser conscients de la nostra realitat, simplement observant-la i observant-nos atentament sense jutjar. Ens permet centrar l’atenció en el moment present per viure els fets tal com estan succeint, sense intenció d’exercir cap mena de control sobre ells. Voler controlar en excés una situació o un fet, moltes vegades resulta esgotador i molt frustrant, hem d’acceptar que poques vegades tenim el control sobre el nostre entorn, i deixar anar, ens allibera d’aquesta càrrega que ens posem nosaltres mateixos. El punt clau que ens permet viure l’aquí i l’ara a través del Mindfulness és la connexió entre la ment i el cos.

És molt important treballar el cos en conjunt amb la ment, ja que no existeixen per separat. A partir del cos, es poden treballar molts bloqueigs emocionals, i a la vegada, aquest ens proporciona informació del que ens passa a nivell emocional. Amb el Mindfulness aprendrem a escoltar-lo.

Jon Kabat-Zinn, professor de medicina que integra en la seva practica com a doctor, la meditació i el ioga, afirma que “El sufrimiento humano es la mayor enfermedad del planeta”, i comenta que:

“El Mindfulness es consciencia, una consciencia que se desarrolla prestando una atención concreta, sostenida, deliberada y sin juzgar al momento presente. Esta es una de las muchas formas de meditación, si pensamos en la meditación como algo en lo que nos comprometemos para regular sistematicamente nuestra atención y energía, mediante lo que influimos, y posiblemente tambien profundizemos en la cualidad de nuestra experiencia con la intención de actualizar el amplio abanico de nuestra relación con el mundo, nosotros mismos y los demás.”


Molts dels problemes, que pensem que tenim, sinó la majoria, són producte de cada un, a partir de la seva relació i gestió amb l’entorn, amb les altres persones, sostinguts per les creences i judicis que cada un emet de les situacions, persones o coses.

Quan prenem consciència que el canvi comença en nosaltres, i treballem per canviar la nostra manera de percebre el que ens passa, automàticament es modifica l’entorn. Perquè res és, d’una manera concreta, tot canvia a través de la percepció.

Els processos de Coaching Ontològic, són processos de desenvolupament personal, on la persona decideix treballar per millorar en algun aspecte de la seva vida. És una eina molt potent que parteix de la base que el coneixement necessari per millorar una situació es troba dintre d’un mateix.

Es tracta d’un procés d’aprenentatge on s’adquireixen eines per evitar, per exemple, una mala interpretació de la realitat, provocada per l’ego, o una mala gestió dels nostres pensaments, que ens pot fer caure en episodis d’estrès, ansietat, frustració, que perjudiquen la nostra qualitat de vida i el nostre benestar emocional.

Segons el Dr. Vicente Simón, especialista en Mindfulness:

“La raíz del ego hay que buscarla en la capacidad que posee el cerebro de construir modelos neurales de la realidad. Los modelos son estructuras artificiales que suplantan o sustituyen al original. De esta manera, es concebible que aquellos seres vivos capaces de construir buenos modelos y de utilizarlos bien, vean notablemente incrementadas sus posibilidades de supervivencia con respecto a los «modeladores» menos brillantes, aumentando así su «fitness» en la selva evolutiva.”

La nostra ment només sap treballar en el passat o en el futur, no sap viure en el present. Integrar una eina tan potent com el Mindfulness en els processos de Coaching Ontològic, ens permet reeducar la nostra ment per ser més conscients del que passa ara i aquí, i així descobrir que la majoria dels nostres problemes o preocupacions es troben en el passat o al futur, no en el present. Excés de passat, és depressió, excés de futur és ansietat, en el present, tot està bé.

En conclusió, al combinar els processos de Coaching Ontològic amb el Mindfulness, es realitza un procés de desenvolupament personal global i complert, on tenim l’objectiu d’extreure el millor de la persona, des del coneixement d’un mateix.

A partir de realitzar aquestes pràctiques podem aprendre a observar i entendre la realitat d’una manera més amplia, més objectiva i sense judicis.

Prendre consciència de com funciona la nostra ment, saber identificar l’ego, conèixer les nostres fortaleses i les nostres ombres, és una part indispensable pel nostre autoconeixement, i aquest ens permet viure en harmonia amb nosaltres mateixos i amb l’entorn, obtenint un augment de la qualitat de vida i del nostre benestar emocional.

 

×